Home

 • Discussie
  Discussie
  De transformatie van het sociaal domein heeft een strategie nodig! Discussieer hier mee of op Twitter met #steunendstelsel.
 • Over Pieterjan
  Over Pieterjan
 • Snoeien in samenwerkings- verbanden
  Snoeien in samenwerkings- verbanden
  In de publieke dienstverlening wordt voortdurend gezocht naar werkwijzen en modellen waarmee problemen kunnen worden aangepakt.
 • Samenwerking in de frontlijn
  Samenwerking in de frontlijn
  In zijn artikel ‘Samenwerking in de frontlijn’ voor het tijdschrift M&O kent Pieterjan van Delden ‘frontlijnprofessionals’ een belangrijke rol toe.

De transformatie van het sociaal domein heeft een kernstrategie nodig! Wil je meedenken?

Het sociaal domein wordt ingrijpend hervormd. De maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen en de jeugdhulp vallen voortaan onder de gemeenten. Dit biedt grote kansen tot verbetering maar brengt ook forse risico’s met zich mee. Hierover gaat het boek ‘Steunend stelsel’ en ook deze site, die bedoeld is om ideeën te delen en aan te scherpen voor een transformatiestrategie.

De transformatie moet de rol van burgers versterken en leiden tot een verschuiving van intensieve naar preventieve vormen van ondersteuning en hulp. Dit kan door drie centrale opgaven als ijkpunt te nemen: uitbouwen van sociale netwerken van burgers, creëren van een markante lokale ondersteuningsstructuur en samenhang brengen in het totale aanbod.

Effectief uitgevoerd zijn deze ijkpunten de drijvende kracht om de transformatie tot stand te brengen. Gemeenten en instellingen brengen hiervoor de behoeften van burgers in kaart, herzien het hulpaanbod en stellen een lokale en een regionale ondersteuningsagenda op. De gemeenten gaan meer sturen via de netwerken van organisaties en professionals.

Hoe geven we deze veranderingen vorm door een krachtige aanpak en strategie? Het boek ‘Steunend stelsel’ geeft hiertoe een voorzet. Bij publicaties is een samenvatting van het boek te downloaden. Hier zijn ook achtergrondartikelen beschikbaar. Onder discussie kan de lezer om extra informatie vragen of een inbreng leveren voor een transformatiestrategie. Eind 2015 moet hierover een vervolgpublicatie verschijnen, ook als uitkomst van de discussies op deze site.